Schrijfcursussen | Het Schrijflab

E-CURSUS GEDICHTEN SCHRIJVEN

toetsenbord met letters oker.jpg

De E-cursus Gedichten Schrijven geeft de dichter in jezelf vrij spel. Deze dichtcursus is bedoeld als een leerzame test met het oog op het ontwikkelen van je poëzie. Je leert persoonlijke en levendige gedichten te schrijven. Via handige technieken maak je kennis met associëren, waarnemen, observeren en experimenteren als creatief gereedschap. Een schrijfcursus die smaakt naar meer.

Voor wie?
De e-cursus Gedichten schrijven is een must voor dichters die meer grip willen krijgen op wat ze schrijven, dichters met de ambitie om te publiceren, hun gedichten voor te lezen of voor te dragen. Gedreven dichters, bedachtzame dichters, rijmende dichters,  stadsdichters, online dichters, social media dichters, liedjesschrijvers, kleinkunstenaars en plezierdichters. Dichters die willen schrijven met hun eigen stem en in hun eigen stijl. Zij willen verrassen, anders zijn dan andere dichters, doordringen tot de kern van wat ze hebben te vertellen. Zij willen betere dichters worden, gehoord en gelezen worden.

Wat leer je?
Je leert creatieve en associatieve technieken te gebruiken. Daardoor doe je stof op om over te schrijven. In een handomdraai leer je persoonlijke ervaringen taalvaardig om te zetten in poëzie. Kernachtig geef je vorm aan je gedichten, maak je je de poëtische middelen eigen en vind je de balans tussen inhoud en vorm.

Wat doe je? 
De e-cursus Gedichten Schrijven is een combinatie van theorie en praktijk, waarbij de praktische kant de overhand heeft. De lessen helpen je bij het genereren van ideeën, je experimenteert met associatieve en ontregelende methodes om een vers te schrijven en je krijgt inzicht in de achtergrond van poëtische middelen. Je start met het schrijven van gedichten en ontvangt feedback van de docent.
De lessen hebben de bedoeling de cursist concreet aan het schrijven te zetten. In beginsel hebben ze een vaste indeling. Theoretische intro’s en schrijfopdrachten wisselen elkaar af. Werkvormen, schrijfopdrachten en reflectie zorgen voor levendige schriftelijke interactie en creatieve dynamiek naast de online gesprekken. Het geven van feedback aan de hand van eerst creatieve en later tekstkritische opdrachten, vormt een stimulerende voedingsbodem voor het werken aan herschrijfopdrachten.

Aantal lessen:  9
Duur:                9 maanden
Cursuskosten: € 450,00 (leden Tekstnet ontvangen 15 % korting en betalen dus € 382,50)
Afronding:        Certificaat
Deelname:        Individueel
Schrijfdocent:            Koos van den Kerkhof 

E-cursus Gedichten Schrijven

Man Vrouw

E-CURSUS ESSAY SCHRIJVEN

Deze e-cursus Essay Schrijven heeft tot doel schrijvers te stimuleren hun essayistische teksten te verbeteren. Door middel van online associatieopdrachten en schrijfopdrachten leren ze persoonlijker en levendiger te schrijven. Ze maken kennis met associatie- en schrijftechnieken, oefenen met essayistische genres en leren gestructureerd herschrijven.
Voor wie?
De e-cursus is bestemd voor mensen die schrijven in de brede zin van het woord: bloggers, columnisten, schrijvers, influencers, journalisten, politici, docenten, zakelijke tekstschrijvers, wetenschappers en prozaschrijvers. Zij willen vooral geen saaie teksten schrijven, verzanden in clichés en chaotische teksten produceren. Nee, voor hen gaat het om het vinden van hun eigen stem en stijl. Zij willen het frisse, sprankelende stuk schrijven, hun essayistische kwaliteiten ontwikkelen en vooral willen ze gelezen worden.
Wat leer je?
Elke online schrijfles bestaat uit twee delen: het schrijven en het feedback geven. Aan het schrijven komt als regel een stuk theorie te pas waarbij literatuur wordt bijgevoegd die ertoe doet. De associatie- en schrijfopdrachten die daarbij horen bereiden voor op de slotopdracht. De opdrachten kunnen individueel en interactief zijn.
De feedback van de docent is eerst geleide feedback in de vorm van vraag en antwoord. Deze feedback heeft tot doel aan te zetten tot het verbeteren en herschrijven van de eigen essayteksten. Geleide feedback heeft een stimulerende functie en prikkelt de creativiteit. De docent geeft later ook online creatieve en technische feedback om de kwaliteit van de feedback te intensiveren.
De cursist leert zo lezersgericht te denken, schaaft aan de eenvoud en helderheid van zijn taal, streeft naar oorspronkelijk woordgebruik, vermijdt de platgetreden paden van het cliché en vindt stap voor stap zijn eigen stem en stijl.
Wat doe je?
Per les past de cursist schrijftechnieken toe als beschrijven wat je ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt, vertellen wat je hebt beleefd, beschrijven hoe je iets doet op een gebied waar je goed in bent, argumenteren en overtuigen en vergelijken en contrasten blootleggen.
Bij het toepassen van de schrijftechniek krijgt de cursist elke les een passend essayistisch genre aangereikt. Bijvoorbeeld de column, de blog, het opinieartikel, het mini-essay en het literaire essay.
En dat alles oefen je thuis in je eigen tempo. Per maand betekent het dat de e-cursist 4 à 5 uur besteedt aan de schrijfopdrachten.

Aantal lessen:    9
Duur cursus:      9 maanden
Cursuskosten:    € 450,00 (leden Tekstnet ontvangen 15 % korting en betalen dus € 382,50)
Afronding:          Certificaat

Deelname:         Individueel

Schrijfdocent:              Koos van den Kerkhof

E-cursus Essay schrijven 

Man Vrouw

GEDICHTEN SCHRIJVEN

Jan_Arends_Leiden_Wall_Poem.jpg

In de cursus Gedichten Schrijven heeft de dichter in jezelf vrij spel. Een leerzame test met het oog op het ontwikkelen van je poëzie. Via handige technieken maak je kennis met associëren, waarnemen, observeren en experimenteren als creatief gereedschap. Een schrijfcursus die smaakt naar meer.

Een gedicht schrijven is een spel met de taal als grondstof. De persoonlijke ervaring van de schrijver, zijn literaire en sociale context en de creatieve en technische middelen zijn factoren die daarbij een rol spelen. Het is een proces van beginnen, associëren, formuleren, wegleggen en herschrijven. Hoe pak je dat nou slim aan? Je spuit, beproeft, kijkt, noteert, luistert, tast af, zoomt in, ruikt en denkt na met verrassend resultaat. Intuïtief kiezend schrijf je moeiteloos een gedicht bij iets als een foto, een gedicht naar aanleiding van een kreet of ander structurerend principe of maak je doordachte collagepoëzie. Klank, ritme, herhaling en rijm kleuren je verzen als vanzelf. In een veilige setting lees je voor en ontvang je zorgvuldig feedback. Bij het schrijven heb jijzelf het stuur in handen, geef je vorm en je gedichten worden beter. Leer het in de cursus Gedichten schrijven.

Gedichten schrijven: een proces van vallen en opstaan

Poëzie is een van de lastigste literaire genres. Gedichten schrijven is een continu proces van problemen ondervinden en oplossingen zoeken. In de cursus Gedichten Schrijven wordt aandacht besteed aan de theorie achter dit genre en je leert de creatieve technieken en poëtische middelen kennen. Natuurlijk ga je ook actief aan de slag met de opgedane kennis. Je schrijft echte gedichten.

Leerdoelen cursus Gedichten schrijven

  • Je beheerst het gebruik van creatieve/associatieve technieken.
  • Je bent in staat schrijfstof/-ideeën te produceren.
  • Je beschikt over schrijfstrategieën.
  • Je kunt persoonlijke ervaring, eigen taalvaardigheid en poëtische inzichten creatief omzetten in poëzie.
  • Je hebt het vermogen kernachtig vorm te geven aan de inhoud.
  • Je poëzie heeft een balans tussen inhoud en vorm.
  • Je hebt kennisgemaakt met poëtische elementen en literaire voorbeelden.
  • Je bent vaardig in het omgaan met feedback.
  • Je kunt feedback op je gedichten aanwenden als middel om ze te verbeteren.

Werkwijze cursus Gedichten schrijven

De cursus Gedichten Schrijven is een combinatie van theorie en praktijk, waarbij de praktische kant de overhand heeft. De schrijfdocent helpt je bij het genereren van ideeën, leert je associatieve of ontregelende methodes om een vers te schrijven en je krijgt inzicht in de achtergrond van poëtische middelen. Je start met het schrijven van gedichten en ontvangt feedback van zowel de docent als van je medecursisten.

Schrijfopdrachten

De lessen hebben de bedoeling de cursist concreet aan het schrijven te zetten. In beginsel hebben ze een vaste indeling. Theoretische intro’s en schrijfopdrachten wisselen elkaar af. Werkvormen, groepsopdrachten en reflectie zorgen voor levendige gesprekken/schriftelijke interactie en creatieve dynamiek naast de broodnodige rustmomenten om in stilte te schrijven. Het voorlezen en feedback geven aan de hand van, eerst creatieve en later tekstkritische opdrachten, vormen een stimulerende voedingsbodem voor het werken aan herschrijfopdrachten.

Naast de schrijfopdrachten in de les krijg je ook huiswerkopdrachten. Deze worden vervolgens besproken in de les. Per week zul je buiten de les om ongeveer anderhalf uur aan de schrijfcursus besteden.

Data:                      24-09-2020; 08-10; 22-10; 05-11; 19-11; 03-12; 17-12; 07-01-2021; 21-01 (reservedatum).
Tijd:                           donderdag 19:00-21:30 uur
Locatie:                     VU-hoofdgebouw Amsterdam

Schrijfschool:           Scriptplus

Aantal workshops:   8
Aantal deelnemers: 7-10
Lesgeld:                   € 595,--

Diploma:                  Certificaat

Docent:                    Koos van den Kerkhof

Schrijf je hier in:       Scriptplus

CRKBO_Instelling.jpg


Logo Kunstkeur.jpg

Man Vrouw

Man Vrouw

Man Vrouw