Schrijfcoaching | Het Schrijflab

SCHRIJFCOACHING

schrijven-in-boek.jpg

Schrijfcoaching is een vorm van begeleiding in de loop van het schrijfproces. De schrijver heeft vragen. Er treedt een blokkade op. Hij vraagt zich af hoe hij verder moet.  Hij is op zoek naar oplossingen, aanpassing van zijn strategie, suggesties om zijn aanpak te verbeteren.

Heb je advies nodig bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen bij het schrijven?

Gratis aanbieding: Vraag informatie en wij benaderen u persoonlijk voor een gratis kennnismakingsgesprek (1 uur).

Vraag de nieuwbrief aan: info@hetschrijflab.nl

Schrijfcoaching

Man Vrouw

MANUSCRIPTBEGELEIDING
EN ADVIES

Je hebt een tekst geschreven. Versie x van een reeks gedichten, iets wat in de richting gaat van een roman of een aantal verhalen.

Na de herschrijfsessies zoek je een deskundige met een kritische blik. Iemand die je tekst met een open mind leest, de plussen en minnen op een rij zet en een leesrapport schrijft.

Misschien heb je genoeg aan adviezen, tips en suggesties voor je boek. Misschien heb je behoefte aan een kritisch oordeel over je techniek, het gebruik van de literaire middelen en de stijl.

Je bepaalt zelf welke opdracht je geeft aan Het Schrijflab. De begeleider kan digitaal met je in gesprek gaan, via Zoom of persoonlijk met je van gedachte wisselen. De aanwijzingen voor verbetering zijn maximaal. De toelichting op de adviezen gaat in op details. Het Schrijflab kiest met je voor het experiment en helpt je vooruit met schrijven.

Vraag informatie en wij benaderen u persoonlijk.

Vraag de nieuwsbrief aan: info@hetschrijflab.nl

REDACTIE

De laatste fase van de manuscriptbegeleiding is de redactie van het boek, de bundel essays of gedichten. De schrijver heeft zijn manuscript af en wil een laatste redactionele controle.

Het moment waarop een auteur zijn manuscript voor een laatste check voorlegt, luistert nauw. Deze finishing touch is een intensief traject dat veel tijd vraagt.

Hij zoekt iemand voor de correcties, de spelling, de punten en de komma’s. Zijn er nog opmerkingen over stijlfouten, foutieve woordkeuze of grammaticale missers?

Het Schrijflab heeft de brede kennis en lange ervaring om een manuscript definitief te maken. De redacteur wijst alle punten aan waarop het manuscript nog kan worden herzien in een definitieve versie.

Ben je toe aan zo een herziening? Vraag informatie en wij benaderen u persoonlijk.

Vraag de nieuwsbrief aan: info@hetschrijflab.nl

UITGEVERIJ IN DE KNIPSCHEER

Vanaf 1976 zijn bij Uitgeverij In de Knipscheer zo’n 900 boektitels verschenen, waaronder meer dan 100 poëziebundels. Vele Nederlandstalige auteurs zetten in de uitgeverij hun eerste schreden op het schrijverspad, onder anderen Leon de Winter, Astrid H. Roemer, Marion Bloem, Herman Brusselmans, Ernst Jansz, Frans Lopulalan, Hugo Pos, Eriek Verpale, Sylvain Ephimenco, Diana Ozon, Sjoerd Kuyper, Alfred Birney, Edgar Cairo, Edith Louw. 

Lees verder

manuscriptbegeleiding en advies

Man Vrouw

Redactie

Man Vrouw

Logo Kunstkeur.jpg