Klachtenregeling | Het Schrijflab

Klachtafhandeling

We hebben een klachtenprocedure voor trainingen en opleidingen, zoals die in de algemene voorwaarden genoemd wordt.

Met veel van onze klanten werken we al jarenlang tot tevredenheid samen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent over ons werk. Neem dan binnen tien dagen contact op met Het Schrijflab. Je kunt je klacht melden via telefoonnummer 06-46044884 of info@hetschrijflab.nl.

We onderzoeken meteen wat er aan de hand is en behandelen de klacht vertrouwelijk. Binnen één werkdag nadat we je klacht hebben ontvangen, nemen we contact met je op. Blijkt je klacht (gedeeltelijk) gegrond? Dan krijg je van ons een voorstel tot genoegdoening. Als je daarmee instemt, is de klacht afgehandeld.

In theorie is het mogelijk dat we het niet eens worden over de afhandeling. In dat geval leggen we de klacht voor aan de Geschillencommissie Scriptplus, waarbij we aangesloten zijn. De klacht wordt door de geschillencomissie binnen vier weken afgehandeld. Is er langere tijd nodig voor onderzoek dan wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld, wordt het uitstel toegelicht en vermeld wanneer uitsluitsel wordt gegeven. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor Het Schrijflab. Mogelijke consequenties voor Het Schrijflab worden snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twaalf maanden bewaard.