Docent creatief schrijven | Het Schrijflab

DOCENT CREATIEF SCHRIJVEN

DOCS illuu.jpg

Opleiding Docent Creatief Schrijven (DOCS) start in september 2020

Creatief schrijven is een belangrijke tak aan de boom van de kunsteducatie. Met de post-hbo jaaropleiding DOCS (Opleiding Docent Creatief Schrijven) voorziet Scriptplus in de behoefte aan professionalisering van het vak schrijfdocent.

Inmiddels hebben 37 schrijfdocenten uit het hele land het gecertificeerde diploma van de opleiding DOCS behaald.

Opzet opleiding DOCS

De opleiding DOCS omvat twee semesters en drie terugkomdagen, waarin zowel zelf schrijven (de schrijfpraktijk) als de didactiek van het schrijven (de lespraktijk) evenwichtig aan bod komen.

Onder schrijfpraktijk verstaan we:
schrijfopdrachten (proza, poëzie en literaire non-fictie)
• vergelijking van de opdrachten en de achterliggende filosofie
• het schrijfproces en reflectie daarop; feedback op tekst geven en ontvangen
• studie literatuur over schrijven
• het schrijfproces en reflectie daarop

Onder lespraktijk verstaan we:
didactiek
• pedagogiek
• groepsproces
• reflectie daarop
• feedback geven en ontvangen op gedrag
• leer- en doceerstijlen
• communicatietheorie
• ontwerpen en uitvoeren van een cursus creatief schrijven onder supervisie van de docenten en met intervisie van medestudenten
• het leerproces en reflectie daarop
• literatuurstudie over lesgeven in schrijven

De leerstof wordt aangeboden in een proces van afwisselend ervarend leren, reflectie daarop, theorie en literatuur. Studenten hebben een studiebelasting van gemiddeld een dag per week. Ook een stagebezoek en ervaring opdoen met het lesgeven maken deel uit van de opleiding.

Programma

Eerste semester
Het accent ligt op de schrijfpraktijk, het schrijfproces en de schrijfliteratuur. Aan de hand van schrijfopdrachten proza en poëzie en reflectie op de opdrachten bouwt de student ervaring op met schrijven en krijgt inzicht in schrijfopdrachten. Hij maakt kennis met het lesgeven in schrijven en leert zelf de eerste opdrachten te ontwerpen en de uitvoering praktisch te toetsen.

Tweede semester
Een schrijfopdracht proza en poëzie gespreid over het hele semester, feedback geven en ontvangen en herschrijven en toewerken naar een eindproduct. Naast de schrijfpraktijk, schrijfopdrachten op gevorderd niveau, ligt het accent nu meer op de lespraktijk, het voorbereiden van de stagecursus en de didactische literatuur. De student ontwerpt lesopdrachten, geeft les aan de groep en reflecteert op de uitgevoerde lesopdrachten.

Terugkomdagen
De student zal in deze periode zelfstandig een cursus creatief schrijven aan volwassenen geven en tijdens de intervisie daarop reflecteren. Over de cursus moet een cursusverslag worden aangelegd. De docenten doen supervisie en beoordelen de student tijdens een voorbeeldles. Ook wordt het portfolio gecompleteerd.  Het portfolio bestaat uit eigen werk, voorbeelden van ontworpen lesopdrachten, het cursusverslag en verslagen van het eigen schrijf- en leerproces.

Voor het afstuderen worden de competenties kennis, vaardigheden en attitude getoetst in een eindexamengesprek. De basis voor dit gesprek is het portfolio.

KunstKeur-opleiding

DOCS is goedgekeurd als kaderopleiding buitenschoolse kunsteducatie en amateurkunst, en wordt afgesloten met een examen. Dit examen leidt tot een erkend certificaat van de stichting KunstKeur/Allartprofessionals. Dit is geen hbo-diploma, maar wordt daar in de praktijk wel mee vergeleken.

Voor wie?

Docs is bedoeld voor:

Schrijvers die lesgeven of willen lesgeven, en docenten die zelf schrijven.
• Bevoegde docenten in een ander kunstvak die zich willen toeleggen op creatief schrijf-onderwijs.
• Bevoegde docenten moderne talen (in de opleiding schrijven we in het Nederlands).

Intake

De bedoeling van DOCS is dat zoveel mogelijk cursisten die de opleiding volgen, daadwerkelijk de eindstreep halen en gediplomeerd aan de slag kunnen. Daarom is er een zorgvuldige intake van kandidaten en toelatingsprocedure voor deze opleiding. Ingangsniveau: van kandidaten wordt verwacht dat zij ervaring hebben als schrijver of als docent.

Om je in te schrijven stuur  je je cv, motivatie en een voorbeeld van eigen schrijfwerk (poëzie, proza, toneel) naar Schrijfschool Scriptplus: info@scriptplus.nl.


Schrijf je in voor 1 september 2020

Data semester I: 19-09-2020; 03-10; 17-10; 31-10; 14-11; 28-11; 12-12; 09-01-2021;                                 23-01; 06-02 (reservedatum).
Tijd:                     zaterdag 10:00-12:30 uur en 13:30-16:00 uur

Semester 1         9 lesdagen

Semester II:        9 lesdagen
Semester III:       3 terugkomdagen

Locatie:                VU Amsterdam, nabij station Amsterdam Zuid, metro 51/52

Schrijfschool:       Scriptplus


Lesgeld:               € 3.100,- voor de gehele opleiding (2 x € 1.600,- bij betaling in 2                               termijnen)

Inschrijfkosten      € 100,-

Diploma:               certificaat

Docenten:             Koos van den Kerkhof & Inge Schouten

Studiebelasting:    ongeveer 1 dag per week
Studiemateriaal:    bronnenboek

Aantal deelnemers: 5-10
Logo Kunstkeur.jpg